Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.pyrotexnima-corfu.gr (αναφερόμενο στη συνέχεια για λόγους συντομίας «Ιστότοπος» ή «pyrotexnima-corfu.gr») ανήκει στην ατομική επιχείρηση του κ.Γκόλια Παύλου (αναφερόμενη στη συνέχεια ως «pyrotexnima-corfu.gr» ή «Επιχείρηση» ή " ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ") που εδρεύει στην Κέρκυρα, επί της Αλεπούς, Κέρκυρα, T.K. 49 100, Κέρκυρα με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ (+30) 26610 23312, FAX (+30) 2661023312, e-mail: pyrotexnima@hotmail.com. .

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης και να συνεχίσετε την περιήγησή σας μόνο αν συμφωνείτε πλήρως με αυτούς. Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή ή οποιαδήποτε συναλλαγή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να τους αποδεχτείτε ρητά και ανεπιφύλακτα. Μετά την συναίνεσή σας στους Όρους Χρήσης τόσο εσείς όσο και η επιχείρηση, δεσμεύεστε από την συναίνεσή σας όπως ακριβώς σε μια έγγραφη σύμβαση.

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες, άνω των 18 ετών, οι οποίοι έχουν ικανότητα δικαιοπραξίας. Για το λόγο αυτό, όποιος εγγράφεται ως χρήστης του www.pyrotexnima-corfu.gr ή προβεί σε αγορές, θα πρέπει να είναι -και σε κάθε περίπτωση θεωρείται- ενήλικας. Εάν διαπιστώσουμε ότι κάποιος ανήλικος έχει εγγραφεί ως χρήστης, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε το σχετικό λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση.

Η επιχείρηση έχει πάντα το δικαίωμα να μεταβάλλει, να συμπληρώνει ή να απομακρύνει μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει εκ των προτέρων τους χρήστες για τις επερχόμενες αλλαγές. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερώνεστε κάθε φορά που εισέρχεστε στον Ιστότοπο για οποιαδήποτε μεταβολή των Όρων αυτών. Σε περίπτωση χρήσης του Ιστοτόπου μετά από μια τέτοια μεταβολή, θεωρούμε ότι έχετε αποδεχτεί το νέο κείμενο και εσείς αντίστοιχα δεσμεύεστε από αυτό. Οι τυχόν νεότεροι Όροι δεν καταλαμβάνουν τις ήδη υποβληθείσες παραγγελίες.

1. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

1.1 Μπορείτε να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο και να ενημερωθείτε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και τα προϊόντα της επιχείρησης , χωρίς να εγγραφείτε. Όλες οι σχετικές πληροφορίες προσφέρονται για λόγους ενημέρωσης.

1.2ο Εάν θέλετε να προβείτε σε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής προκειμένου να δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη στο www.pyrotexnima-corfu.gr . Η διαδικασία εγγραφής απαιτεί την παροχή των ακόλουθων στοιχείων: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, όνομα χρήστη (username) με το οποίο θα σας αναγνωρίζει το σύστημα, κωδικό (password), και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Στη διεύθυνση αυτή λαμβάνετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής σας αμέσως μόλις αυτή ολοκληρωθεί, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που δηλώθηκαν.

1.3 Έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε έκδοση τιμολογίου εισάγοντας στο σύστημα όλα τα σχετικά στοιχεία (επωνυμία, επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση τιμολόγησης) και διεύθυνση αποστολής, εφόσον είναι διαφορετική από τη διεύθυνση τιμολόγησης. Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να τα επεξεργαστείτε ανά πάσα στιγμή από την επιλογή «λεπτομέρειες προφίλ».

1.4 Ως εγγεγραμμένος χρήστης φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή διενεργείται μέσω του λογαριασμού σας. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να τηρείτε μυστικό τον κωδικό σας και να φροντίζετε να αποσυνδέεστε μετά από κάθε χρήση του λογαριασμού. Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τη διαχείριση του Ιστοτόπου. Εάν δεν τηρήσετε αυτή την υποχρέωση, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστείτε.

1.5 Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει κατά την κρίση της ένα λογαριασμό πελάτη, εάν διαπιστώνει παραβίαση του νόμου ή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους του. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε στη διεύθυνση pyrotexnima@hotmail.com


2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

2.1 Ο Ιστότοπος www.pyrotexnima-corfu.gr αποτελεί πνευματικό έργο της επιχείρησης και των συνεργατών της, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν. 2121/93). Ειδικότερα, όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου (εικόνες, κείμενα, φωτογραφίες, σχεδιασμός, παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών κ.τ.λ.) και όλα τα αρχεία του αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης ή τρίτων προσώπων των οποίων έχει εξασφαλίσει την άδεια και προστατεύονται από τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε είδους αναπαραγωγή, αντιγραφή ή επεξεργασία με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου αυτού, αλλά και η αποσυμπίληση του λογισμικού της σελίδας απαγορεύεται απολύτως.

2.2 Εξίσου προστατευόμενα ως προϊόντα βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι και τα εμπορικά σήματα που τυχόν περιλαμβάνονται στο www.pyrotexnima-corfu.gr , συμπεριλαμβανομένου του σήματος «Πυροτέχνημα» ή άλλων διακριτικών γνωρισμάτων τρίτων, συνεργατών και προμηθευτών της επιχείρησης. Κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων που πηγάζουν από τα παραπάνω σήματα και ιδίως η παραποίησή τους ή η χρήση τους χωρίς άδεια, έχει ως συνέπεια τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.


3.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

3.1 Τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στο www.pyrotexnima-corfu.gr και τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου (λειτουργία του λογαριασμού σας, αποστολή προϊόντων και τιμολόγηση) τηρούνται ασφαλώς σε αρχείο της επιχείρησης, η οποία συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ως προς την επεξεργασία τους (Ν. 2472/97) και έχει προβεί στη σχετική γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3.2 Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι αποκλειστικά και μόνο να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική λειτουργία της εκάστοτε υπηρεσίας που σας παρέχεται, δηλαδή ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιείτε την εγγραφή. Τα δεδομένα σας συγκεντρώνονται συγκεκριμένα με σκοπό την αποθήκευσή τους για την αναγνώρισή σας από τον εξυπηρετητή του www.pyrotexnima-corfu.gr , ώστε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και την χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής παραγγελίας, πώλησης, αποστολής και τιμολόγησης των προϊόντων μας. Ο εξυπηρετητής στον οποίο διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποθήκευσή τους βρίσκεται εντός Ε.Ε. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους, ταυτόχρονα μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

3.3 Ασφάλεια δεδομένων Για την ασφάλεια των δεδομένων του λογαριασμού σας χρησιμοποιείται το σύστημα εγγραφής και αναγνώρισης με όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password), τον οποίο οφείλετε να κρατάτε μυστικό και να μη δίνετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο λογαριασμό σας σε τρίτους. Σας συνιστούμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σε τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζετε τον κωδικό εισόδου. Περαιτέρω, η επιχείρηση χρησιμοποεί συστήματα ασφαλούς κωδικοποίησης SSL 128 bit σε όλα τα πεδία που ενδέχεται να εισάγετε προσωπικά δεδομένα (στοιχεία επικοινωνίας, φορολογικά στοιχεία κ.τ.λ.). Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων από και προς το www.pyrotexnima-corfu.gr . Επιπλέον, η ασφάλεια των συναλλαγών σας κατά τη διαδικασία πληρωμής με οποιουδήποτε είδους κάρτα διασφαλίζεται απόλυτα από την τράπεζα Alpha Bank που την διαχειρίζεται. Η υπηρεσία Alpha e-Commerce συμμετέχει στα προγράμματα πιστοποίησης συναλλαγών Verified by Visa και MasterCard Secure Code. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε για την πληρωμή δεν διοχετεύονται στο www.pyrotexnima-corfu.gr ούτε αποθηκεύονται στο σύστημά του, αλλά μόνο στην τράπεζα που διαχειρίζεται την κάρτα σας. Το www.pyrotexnima-corfu.gr ενημερώνεται από την τράπεζα ότι έγινε η πληρωμή από τον χρήστη για τη συγκεκριμένη παραγγελία. Για μελλοντικές πληρωμές μέσω PayPal την ασφάλεια διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων αναλαμβάνει αποκλειστικά η PayPal.

3.4 Η επιχείρηση δηλώνει ρητά ότι δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε κανένα τρίτο και για κανένα σκοπό. Μοναδική περίπτωση στην οποία μπορεί να δοθούν προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους είναι η προηγούμενη συναίνεσή σας ή η υποχρέωση της επιχείρησης να τα παραδώσει στις αρμόδιες αρχές σε συμμόρφωση με διάταξη νόμου. Πέραν αυτού, οι συνεργάτες της επιχείρησης μπορεί να χρειαστεί να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία σας, για λόγους τεχνικής υποστήριξης προς το www.pyrotexnima-corfu.gr ή για λόγους εξυπηρέτησης των αιτημάτων σας ως εγγεγραμμένων χρηστών.

3.5 Δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης Όλοι οι πελάτες μας μπορούν να τροποποιούν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλώσει στον Ιστότοπο, από την επεξεργασία του προφίλ τους. Επιπλέον έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν ή να ενημερώσουν τα στοιχεία τους, να ενημερωθούν για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία αλλά και να εκφράσουν την αντίρρησή τους σε αυτή ή να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, απευθυνόμενοι στην επιχείρηση, στη διεύθυνση pyrotexnima@hotmail.com

3.6 Cookies Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» προκειμένου το σύστημα να αποθηκεύει τις ρυθμίσεις σας στο www.pyrotexnima-corfu.gr , να αναγνωρίζει τους χρήστες και να αποθηκεύει προτιμήσεις και άλλες τεχνικές πληροφορίες γι’ αυτούς. Τα cookies δεν περιέχουν, ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες για εσάς και δεν προκαλούν καμία βλάβη στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies του pyrotexnima-corfu.gr, έχετε τη δυνατότητα από τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή (browser) σας, να επιλέξετε τη μη αποδοχή τους. Στην περίπτωση που δεν δέχεστε τη χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες που τα χρησιμοποιούν.

4. ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

4.1 Παραγγελία
Για να προβείτε σε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν είναι απαραίτητο προηγουμένως να έχετε εγγραφεί. Αν θέλετε να δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη, κατά τη διαδικασία της παραγγελίας ή πριν από αυτήν, μπορείτε να το κάνετε. Η διαδικασία παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών προϋποθέτει τη σωστή συμπλήρωση ή επιλογή όλων των αναγκαίων στοιχείων (ποσότητα, τόπος και χρόνος παράδοσης κλπ.). Από την επισκόπηση του ψηφιακού σας «καλαθιού» μπορείτε να ελέγξετε την παραγγελία σας και να την τροποποιήσετε αν χρειάζεται. Στη συνέχεια της αγοράς, αν δεν έχετε συνδεθεί ως πελάτης, το σύστημα θα σας ζητήσει όλα τα απαραίτητα προσωπικά σας στοιχεία για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ακολουθούν οι επιλογές σχετικά με το παραστατικό που θα εκδοθεί, με τον τρόπο αποστολής ή παραλαβής των προϊόντων ή υπηρεσιών που παραγγέλνετε και με τον τρόπο πληρωμής. Τέλος, ενημερώνεστε από το μήνυμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη, ότι η παραγγελία σας καταχωρήθηκε με επιτυχία, ενώ το ίδιο μήνυμα σας αποστέλλεται και μέσω ηλεκτρονικού μυνήματος.
4.2 Τιμές και έξοδα αποστολής
Οι τιμές ισχύουν για το χρονικό διάστημα που αναφέρονται στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση αλλαγής στην τιμή, για την παραγγελία σας ισχύει η τιμή που αναφέρεται τη στιγμή υποβολής της παραγγελίας. Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενες τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Για την αποστολή των προϊόντων που παραγγέλνετε μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής ή παράδοσης που περιγράφονται στο οικείο σημείο του Ιστοτόπου και συγκεκριμένα:
  1. Παραλαβή από το κατάστημά μας στην Κέρκυρα: Μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το κατάστημα ώρες καταστημάτων, από Δευτέρα έως Σάββατο εκτός Κυριακών και αργιών.
  2. Μεταφορική εταιρεία
4.3 Τρόποι Πληρωμής
Η επιχείρηση για διευκόλυνσή σας παρέχει τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής.
  1. Πληρωμή στο κατάστημα: Αν η αξία των εμπορευμάτων είναι μέχρι 500€ μπορείτε να πληρώσετε στο κατάστημά μας στην Αθήνα με μετρητά. Αν η αξία των εμπορευμάτων υπερβαίνει τα 500€ μπορείτε να πληρώσετε στο κατάστημα με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.
  2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:Μπορείτε να πληρώσετε με κατάθεση ή έμβασμα στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς, με δικαιούχο τον κ. Γκόλια Παύλο :

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

IBAN: ( βλέπε ενότητα Τρόποι Πληρωμής )

Alpha Bank

IBAN: ( βλέπε ενότητα Τρόποι Πληρωμής )

Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: ( βλέπε ενότητα Τρόποι Πληρωμής )

Στην περίπτωση αυτή, τα προϊόντα παραδίδονται προς μεταφορά μόνο αφού επιβεβαιωθεί η κατάθεση του τιμήματος.

  1. Πληρωμή με PayPal: Εάν διαθέτετε λογαριασμό PayPal μπορείτε να κάνετε την πληρωμή σας μέσω PayPal. H PayPal μπορεί να επιβαρύνει την αγορά σας με τραπεζικά έξοδα, για το ακριβές ποσό των οποίων σας ενημερώνει κατά τη διαδικασία πληρωμής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους πληρωμής και προστασίας δεδομένων από την PayPal μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/legalhub-...
  2. Πληρωμή με κάρτα πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη. Δεχόμαστε κάρτες Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Visa Electron μέσω του συστήματος της τράπεζας Alpha Bank χωρίς καμία επιβάρυνση. Για την πληρωμή μεταφέρεστε σε ασφαλές περιβάλλον πληρωμών που εξασφαλίζει η τράπεζα Alpha Bank μέσω της υπηρεσίας Alpha e-Commerce και ο Ιστότοπος δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο της κάρτας σας στον εξυπηρετητή του.
4.4 Ακύρωση παραγγελίας.

Ακύρωση παραγγελιών μπορεί να γίνει μετά από επικοινωνία με την Επιχείρηση στο τηλ. 26610 23312 και όσο η παραγγελία δεν έχει παραδοθεί ακόμα στον μεταφορέα. Μετά την παράδοση στην μεταφορική έχετε μόνο τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης της επόμενης παραγράφου (4.5). Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, η επιστροφή του τιμήματος στον πελάτη γίνεται εντός 10 ήμερων από την ημερομηνία ακύρωσης της παραγγελίας σε λογαριασμό που μας υποδεικνύει ο πελάτης με e-mail στο pyrotexnima@hotmail.com

4.5 Δικαίωμα υπαναχώρησης

Στην περίπτωση που η αγορά σας από το www.pyrotexnima-corfu.gr πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου ηλεκτρονικά, αποτελεί σύμβαση εξ αποστάσεως σύμφωνα με τον ορισμό του νόμου για την προστασία του καταναλωτή (ν. 2251/94), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αυτή αναιτιολόγητα εντός 14 ημερών, αρχίζοντας από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων ή υποβολής της παραγγελίας των υπηρεσιών. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να μας στείλετε συμπληρωμένη τη φόρμα υπαναχώρησης ή σαφή δήλωση στη διεύθυνση pyrotexnima@hotmail.com. Μετά την άσκηση του δικαιώματός σας, οφείλετε να αποστείλετε πίσω στην επιχείρηση τα προϊόντα που παραγγείλατε, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής. Όλα τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα, σε καλή κατάσταση και χωρίς να έχει καταστραφεί η συσκευασία τους. Επιπλέον θα πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής ή με το Δελτίο Αποστολής τους. Μετά την επιβεβαίωση της ορθής επιστροφής των προϊόντων, η επιχείρηση σας επιστρέφει το σύνολο του τιμήματος των προϊόντων που έχετε αγοράσει καθώς και του κόστους αποστολής τους, εκτός εάν είχατε επιλέξει άλλον από τον φτηνότερο διαθέσιμο τρόπο αποστολής, οπότε και δεν θα σας επιστραφεί η διαφορά. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μετά την παραλαβή και έλεγχο των προϊόντων εντός 14 ημερών, σε τραπεζικό λογαριασμό που μας υποδεικνύει ο πελάτης με e-mail στο pyrotexnima@hotmail.com .

5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

5.1 Καθίσταται σαφές ότι η επιχείρηση δεν συνδέεται επιχειρηματικά με τους διαφημιζόμενους στον Ιστότοπο και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για τις συναλλαγές σας μαζί τους ή για την πολιτική που ακολουθούν σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Επικοινωνείτε με τους τρίτους παρόχους προϊόντων ή υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.pyrotexnima-corfu.gr με αποκλειστική σας ευθύνη και αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει μεταξύ σας είναι ανεξάρτητη από τη σχέση σας με την επιχείρηση .

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

6.1 Στον Ιστότοπο www.pyrotexnima-corfu.gr μπορεί να εμφανίζονται διάφοροι σύνδεσμοι (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους ή σελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρίτα πρόσωπα ή οργανισμοί. Το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των τρίτων αυτών προσώπων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτό από την επιχείρηση και κατά συνέπεια η επιχείρηση δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στο χρήστη που θα χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του www.pyrotexnima-corfu.gr αναγνωρίζετε ρητά ότι η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδέσμων που περιέχει ο Ιστότοπός της, ούτε για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις διαφημίσεις που παρέχονται μέσω αυτών από τρίτους.

6.2 Δεν σας παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της επιχείρησης σχετικά με τη διαρκή λειτουργία των συνδέσμων που περιέχονται στον Ιστότοπο. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι όλοι οι εξωτερικοί σύνδεσμοι του www.pyrotexnima-corfu.gr είναι ενδεικτικοί και όχι εξαντλητικοί για οποιοδήποτε θέμα. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τους προσθέτει ή αφαιρεί κατά την κρίση της, χωρίς καμία υποχρέωση ενημέρωσης οποιουδήποτε τρίτου.

7. ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7.1 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση των προϊόντων που αγοράζετε ή του εξοπλισμού που ενδεχόμενα να ενοικιάσετε από την επιχείρηση. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή μηχανήματος, σας συνιστούμε να διαβάσετε πολύ προσεκτικά και να τηρήσετε ακριβώς τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του, λαμβάνοντας όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης προϊόντος εκ μέρους του πελάτη.

7.2 Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που μπορούν να βρεθούν στον Ιστότοπο είναι ανά πάσα στιγμή έγκυρες και ακριβείς, αν και καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, οι δημιουργοί και διαχειριστές του www.pyrotexnima-corfu.gr δεν παρέχουν ουδεμία εγγύηση για την ποιότητα των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, για την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα του Ιστοτόπου για οποιοδήποτε σκοπό ή για την αδιάκοπη, χωρίς λάθη και χωρίς ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών. Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου παρέχεται «όπως είναι».

7.3 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, διαφημίσεων και κάθε είδους πληροφοριών, δεν πρέπει να θεωρηθεί με κανένα τρόπο ως έγκυρη συμβουλή ή προτροπή για συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη. Προβαίνετε σε χρήση και αξιοποίηση των πληροφοριών και υπηρεσιών του Ιστοτόπου www.pyrotexnima-corfu.gr με δική σας πρωτοβουλία και αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειές σας. Αναγνωρίζετε ότι η επιχείρηση και όλοι οι συνεργάτες ή εργαζόμενοί της δεν ευθύνονται για οποιουδήποτε είδους βλάβη, ηθική ή περιουσιακή, μπορεί να προκύψει σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τη χρήση του περιεχομένου του www.pyrotexnima-corfu.gr εκ μέρους σας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας.

7.4 Η ευθύνη της επιχείρησης έναντι οποιουδήποτε πελάτη της σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το κόστος των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν από τον συγκεκριμένο πελάτη.
7.5 Όπως είναι εύλογο, η επιχείρηση και οι συνεργάτες ή εκπρόσωποί της, δεν ευθύνονται ιδίως για τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσής τους λόγω ανωτέρας βίας, δηλαδή λόγω περιστατικού που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους.
8. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες του Ιστοτόπου συμφωνούν και δεσμεύονται να μην χρησιμοποιούν το www.pyrotexnima-corfu.gr για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και ιδίως για την αποστολή, μετάδοση ή δημοσίευση με οποιοδήποτε τρόπο, περιεχομένου βλαβερού, παράνομου, προσβλητικού, απειλητικού ή που παραβιάζει δικαιώματα προσωπικών δεδομένων ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Ως ιδιώτης πελάτης, εγγυάστε ότι τα προϊόντα που παραγγέλνετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προορίζονται για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Όλοι οι χρήστες του www.pyrotexnima-corfu.gr διατηρείτε την πλήρη ευθύνη έναντι της επιχείρησης για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας, ηθικής βλάβης ή διαφυγόντων κερδών που θα υποστεί η Επιχείρηση από την παράνομη ή αντίθετη στους παρόντες Όρους χρήση του Ιστοτόπου εκ μέρους σας.

9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

9.1 Οι παραπάνω Όροι Χρήσης του Ιστοτόπου www.pyrotexnima-corfu.gr και οι όροι συναλλαγής με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης και οποιαδήποτε μεταβολή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και όλες τις σχετικές διεθνείς συνθήκες από τις οποίες δεσμεύεται η Ελλάδα, ενώ σε περίπτωση κενού συμπληρώνονται από αυτά. Για οποιαδήποτε διαφορά από την εφαρμογή των παρόντων Όρων, συμφωνείτε στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Κέρκυρας.

9.2 Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι Όροι Χρήσης του www.pyrotexnima-corfu.gr είναι ουσιώδεις. Αν κάποια διάταξη από αυτούς είναι αντίθετη στο ισχύον δίκαιο, παύει να ισχύει χωρίς να θίγει την εφαρμογή των υπολοίπων διατάξεων των παρόντων Όρων.

9.3 Το κείμενο αυτό είναι η μοναδική έγκυρη και συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ και των επισκεπτών ή χρηστών του www.pyrotexnima-corfu.gr . Οποιαδήποτε μεταβολή των παρόντων Όρων πρέπει να διατυπωθεί εγγράφως και να ενσωματωθεί στο παρόν κείμενο, διαφορετικά δεν ισχύει. Δεσμεύεστε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του www.pyrotexnima-corfu.gr μόνο εφόσον συμφωνείτε πλήρως με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης.